تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر while
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

یکی از تمارین قبلی، ایندفعه با while:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و حاصل جمع ارقام آن را چاپ نماید.(با while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یکی از برنامه های مهم که بصورت کنتور عمل میکنه:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

برنامه مهم چند وقت پیش این دفعه با while:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی while، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)

همون برنامه ای رو که با for نوشته بودیم، با while هم مینویسیم:

-برنامه ای بنویسید که وارون جانبی عدد ورودی را چاپ کند(با while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

  • برچسب ها: while،

این بار همون برنامه ی قبلی رو طوری بنویسید که یک عدد از کاربر گرفته و اعداد کوچکتر از اون رو چاپ کنه:

-برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و اعداد طبیعی کوچکتر از آن را با فرمتی مناسب چاپ کند.(باwhile )


ادامه مطلب(کد برنامه)

یکی از جالبترین برنامه ها:

- برنامه ای بنویسید که به کاربر بگوید یک عدد بین 1 و 99 در نظر بگیرد. سپس از 50 شروع کرده و از کاربر سوال کند که بزرگتر از آن است یا کوچکتر یا مساوی تا به عدد مورد نظر برسد.(به کمک while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

برای اینکه با while بیشتر آشنا بشید، تعدادی از تمارین گذشته رو که با for نوشته بودیم، با while نیز مینویسیم:

-برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند.(با استفاده از while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

دو دستور while و do while نیز مانند for عمل میکنند با چند تفاوت:

-در while و do while دو قسمت مقدار اولیه و مقدار افزایش یا کاهش for وجود ندارد و فقط شرط ادامه ی حلقه موجود است.
-در do while بر خلاف for و while ابتدا دستور یا دستورات اجرا شده و سپس شرط چک میشود.

ساختار while:

ساختار while بشکل زیر است:

while(A)
B;

//end

در اینجا A شرط ادامه ی حلقه و B دستور یا دستورات تکرار شونده هستند.

ساختار do while:

ساختار do while بشکل زیر است:

do{
A
}while(B);

//end

در اینجا A دستور یا دستورات تکرار شونده و B شرط ادامه ی حلقه هستند.

نکته: توجه کنید که بعد از شرط در do while علامت ; میگذاریم.