تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر min
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

یکی از برنامه های مهم قبلی این دفعه با do while:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی do while، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)

برنامه مهم چند وقت پیش این دفعه با while:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی while، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه برنامه ی مهم با for:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی for، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)

حالا که دستور if رو یاد گرفتید، دستمون برای سورس بازتر شده. برنامه ی امروز رو باید سعی کنید خودتون بنویسید.

-برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی گرفته و بزرگترین و کوچکترین آنها را محاسبه و با فرمت مناسب چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)