تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر for
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

یه تمرین جالب با استفاده از for:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه ها، خروجی زیر را چاپ کند:
*
**
***
****
*****
******


ادامه مطلب(کد برنامه)

از این به بعد به درخواست بعضی از دوستان، برخی تمارین کتاب آقای جعفرنژاد قمی را حل میکنیم:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تو در تو، خروجی زیر را تولید کند:

$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$


ادامه مطلب(کد برنامه)

این دیگه تقریبا آخرین تمرین for هست و بعدش همینارو با while و do while مینویسیم:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و حاصل جمع ارقام آن را چاپ نماید.(با for)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین دیگه:

- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با for)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه برنامه ی مهم با for:

- برنامه ای بنویسید که 10 عدد با استفاده از حلقه ی for، از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنها را محاسبه و چاپ نماید.


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین باحال:

- برنامه ای بنویسید که به کاربر بگوید یک عدد بین 1 و 99 در نظر بگیرد. سپس از 50 شروع کرده و از کاربر سوال کند که بزرگتر از آن است یا کوچکتر یا مساوی تا به عدد مورد نظر برسد.(به کمکfor)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه برنامه ی جالب دیگه:

-برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از توابع ریاضی و تنها با for فاکتوریل یک عدد ورودی را بدست آورد.


ادامه مطلب(کد برنامه)

امروز یه برنامه مینویسیم که شبیه ساز تابع pow هست که یک عدد را به توان میرساند با این تفاوت که لازم به فراخوانی فایل کتابخانه ای math.h نیست و تنها با دستور for قابل حل است:

-برنامه ای بنویسید که تنها با فایل کتابخانه ای iostream و با کمک از تابع for، یک عدد و یک توان از ورودی بگیرد و عدد را به توان رسانده در خروجی چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

این بار همون برنامه ی قبلی رو طوری بنویسید که یک عدد از کاربر گرفته و اعداد کوچکتر از اون رو چاپ کنه:

-برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و اعداد طبیعی کوچکتر از آن را با فرمتی مناسب چاپ کند.(با for)


ادامه مطلب(کد برنامه)

حلقه ی for بسیار پرکاربرد و مهمه به همین جهت روش زیاد تمرین میکنیم:

-برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •