تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر مرتب سازی سریع
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

اینم یه برنامه که ابتدا طول آرایه رو مشخص میکنید و سپس عناصر اونو از ورودی میگیره و با مرتب سازی سریع، به صورت صعودی مرتب میکنه و نمایش میده. که این برنامه رو دوست عزیزم LOgiCeR k3nTo نوشتن.


ادامه مطلب(کد برنامه)

File:Sorting quicksort anim.gif

تابع مرتب سازی سریع(Quick Sort) که متوسط عملکرد آن O(n log n) است:

void quickSort(int x[], int left, int right)
{

        int i = left, j = right;

        int tmp;

        int pivot = x[(left + right) / 2];


        while (i <= j)
        {

                while (x[i] < pivot)

                        i++;

                while (x[j] > pivot)

                        j--;

                if (i <= j)
                {

                        tmp = x[i];

                        x[i] = x[j];

                        x[j] = tmp;

                        i++;

                        j--;

                }

        }


        if (left < j)

                quickSort(x, left, j);

        if (i < right)

                quickSort(x, i, right);

}


//end