تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر ماتریس
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

برنامه ای که با گرفتن یک ماتریس، مثلثی بودن یا نبودن آن را حساب میکند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

برنامه ای که ضرب دو ماتریس با ابعاد m*n و n*p را پیاده سازی میکند.


ادامه مطلب(کد برنامه)