تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر ضرب
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

برنامه ای که ضرب دو ماتریس با ابعاد m*n و n*p را پیاده سازی میکند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین با حلقه ها:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه ها، یک جدول ضرب 10*10 نمایش دهد.


ادامه مطلب(کد برنامه)

تابع ضرب عناصر دو آرایه یک بعدی که از نظر تعداد عناصر با هم برابرند. در این تابع len طول آرایه ها و out آرایه ای است که ضرب آرایه ها در آن ریخته میشود:

void arraymultiply(int x[], int y[], int len, int out[])
{
      for(int i=0;i<len;i++)
             out[i]=(x[i]*y[i]);
}

//end


این برنامه ابتدا مقادیر دو آرایه ی یک بعدی با 3 عنصر را از ورودی گرفته و حاصل ضرب عناصر آرایه را با استفاده از تابعی در یک آرایه ی دیگر ریخته و در خروجی نمایش میدهد.


ادامه مطلب(کد برنامه)

سلام
یه سورس دیگه شبیه قبلی برای تمرین گذاشتم. طبق روال، خودتون برنامه رو بنویسید و بعد با ادامه مطلب چک کنید.

-برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی گرفته، حاصل ضرب و تقسیم آنها را چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)