تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر شرط
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

عملگر شرطی (عملگر سه تایی Ternary Operator):

در C++ میتوان به واسطه ی عملگر ? یک ساختار تصمیم گیری ساده ولی پر کاربرد را پیاده سازی کرد که به این واسطه در کد نویسی صرفه جویی میشود. شکل کلی به کار گیری این عملگر به صورت زیر است:

;عبارت محاسباتی 2 : عبارت محاسباتی 1 ? (عبارت شرطی) = متغیر

عملکرد این عملگر به این صورت است که اگر عبارت شرطی دارای ارزش درستی بود، آنگاه مقدار عبارت محاسباتی 1 ارزیابی شده و در متغیر سمت چپ دستور انتساب قرار می گیرد، و الا اگر عبارت شرطی دارای ارزش نادرستی باشد مقدار عبارت محاسباتی 2 ارزیابی شده و در متغیر سمت چپ دستور انتساب قرار میگیرد.

به عبارت دیگر عملگر سه تایی معادل کد زیر عمل میکند:
(عبارت شرطی)if
;عبارت محاسباتی 1 = متغیر    
else
;عبارت محاسباتی 2 = متغیر    


یه تمرین برای حلقه ها و شرط ها:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و تمام اعداد اول کوچکتر از ورودی را چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین جالب با حلقه های تو در تو و شرط ها:

- برنامه بنویسید که اعداد کامل کوچکتر از 10000 را چاپ کند.
(عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های غیر از خودش برابر خود عدد باشند. مانند 6)ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین با حلقه ها و شرط ها:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و کامل بودن یا نبودن آن را چاپ کند. (عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های غیر از خودش برابر خود عدد باشند. مانند 6)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین با switch

- برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 1 تا 7 از ورودی گرفته و روز هفته مربوط به آن را در خروجی چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

در زمانی که شرط ما مقدار معینی دارد و هم چنین تعداد شروط و حالات زیاد باشد، به جای استفاده از if های تو در تو، از switch استفاده میشود.

حالت کلی این دستور به شکل زیر است:

switch(A)
{
     case B1:C1;break;
     case B2:C2;break;
.
.
.
     default:D;
}

//end

در اینجا A اسم متغیری است که یکی از شروط باید برایش صدق کند و B1 مقدار اول، B2 مقدار دوم و...
هم چنین در اینجا C1 دستور یا دستورات در صورت درستی B1 و C2 دستور یا دستورات در صورت درستی B2 و...
و D دستور یا دستورات در صورت نادرست بودن تمام حالات است.

نکته: default در switch مانند else در if عمل میکند.
نکته: استفاده از دستور default اختیاری است.

در برنامه های آینده با طرز استفاده از آن کاملا آشنا خواهید شد.