تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر حلقه
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

یه تمرین برای حلقه ها و شرط ها:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و تمام اعداد اول کوچکتر از ورودی را چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین جالب با حلقه های تو در تو و شرط ها:

- برنامه بنویسید که اعداد کامل کوچکتر از 10000 را چاپ کند.
(عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های غیر از خودش برابر خود عدد باشند. مانند 6)ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین با حلقه ها و شرط ها:

- برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی گرفته و کامل بودن یا نبودن آن را چاپ کند. (عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های غیر از خودش برابر خود عدد باشند. مانند 6)


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه تمرین جالب با استفاده از for:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه ها، خروجی زیر را چاپ کند:

*
**
***
****
*****
******


ادامه مطلب(کد برنامه)

از این به بعد به درخواست بعضی از دوستان، برخی تمارین کتاب آقای جعفرنژاد قمی را حل میکنیم:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تو در تو، خروجی زیر را تولید کند:

$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$
$$$$$$


ادامه مطلب(کد برنامه)

برای اینکه با while بیشتر آشنا بشید، تعدادی از تمارین گذشته رو که با for نوشته بودیم، با while نیز مینویسیم:

-برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند.(با استفاده از while)


ادامه مطلب(کد برنامه)

این بار همون برنامه ی قبلی رو طوری بنویسید که یک عدد از کاربر گرفته و اعداد کوچکتر از اون رو چاپ کنه:

-برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و اعداد طبیعی کوچکتر از آن را با فرمتی مناسب چاپ کند.(با for)


ادامه مطلب(کد برنامه)

حلقه ی for بسیار پرکاربرد و مهمه به همین جهت روش زیاد تمرین میکنیم:

-برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

در زمانی که میخواهیم در صورت درست بودن شرطی دستور یا دستورات خاصی به طور متوالی انجام شوند، باید از حلقه های تکرار استفاده کنیم.

بهترین و پر کاربرد ترین این حلقه ها، دستور for است.

ساختار و شکل اصلی:

for(A;B;C)
{
     D;
}

//end

در اینجا A مقدار اولیه، B شرط ادامه ی حلقه، C عبارت افزایشی یا کاهشی(مقدار تغییر) و D دستور یا دستورات تکرار شونده در صورت درستی شرط هستند.

نکته مهم: تعیین قسمت های A و C اختیاری است و میتوان جای آنها را خالی گذاشت ولی B که همان شرطمان است، باید حتما تعیین شود.

دستور continue و break

مهمترین کاربرد این دو دستور در داخل حلقه هاست.
break باعث خارج شدن از حلقه و continue باعث اتمام دستورات داخل بدنه(قسمت D) حلقه و ادامه ی آن از قسمت افزایشی یا کاهشی(C) میشود.