تبلیغات
برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس - مطالب ابر آرایه یک بعدی
برترین پیشنهاد

برنامه نویسی C++ - آموزش و سورس برنامه ی سی پلاس پلاس

بزرگترین پایگاه آموزش سی پلاس پلاس و سورس تمام برنامه های آن

تابع ضرب عناصر دو آرایه یک بعدی که از نظر تعداد عناصر با هم برابرند. در این تابع len طول آرایه ها و out آرایه ای است که ضرب آرایه ها در آن ریخته میشود:

void arraymultiply(int x[], int y[], int len, int out[])
{
      for(int i=0;i<len;i++)
             out[i]=(x[i]*y[i]);
}

//end


این برنامه ابتدا مقادیر دو آرایه ی یک بعدی با 3 عنصر را از ورودی گرفته و حاصل ضرب عناصر آرایه را با استفاده از تابعی در یک آرایه ی دیگر ریخته و در خروجی نمایش میدهد.


ادامه مطلب(کد برنامه)

تابع جمع عناصر دو آرایه یک بعدی که از نظر تعداد عناصر با هم برابرند. در این تابع len طول آرایه ها و out آرایه ای است که جمع آرایه ها در آن ریخته میشود.

void arraysum(int x[], int y[], int len, int out[])
{
     for(int i=0;i<len;i++)
          out[i]=x[i]+y[i];
}

//end


این برنامه ابتدا مقادیر دو آرایه ی یک بعدی با 3 عنصر را از ورودی گرفته و حاصل جمع عناصر آرایه را با استفاده از تابعی در یک آرایه ی دیگر ریخته و در خروجی نمایش میدهد.


ادامه مطلب(کد برنامه)

یه مثال ساده از آرایه یک بعدی:

- برنامه ای بنویسید که با استفاده از آرایه های یک بعدی، 10 عدد از ورودی خوانده و با فرمت مناسب در خروجی چاپ کند.


ادامه مطلب(کد برنامه)

آرایه های یک بعدی:
تاکنون داده های ورودی و بقیه داده های مورد نیاز را در متغیر ها و ثابت ها ذخیره میکردیم. اما اگر تعداد ورودی ها زیاد باشد، نیاز داریم تعداد زیادی متغیر را تشکیل دهیم که این کار باعث میشود روند عملیات برنامه نویسی بسیار پیچیده شود. بنابراین برای جلوگیری از این مشکلات میتوانیم از امکان تعریف آرایه ها در زبان ++C بهره مند شویم.
آرایه ها خانه های پشت سر هم در حافظه هستند که همگی از یک نوع و با یک نام و با شماره های خانه متفاوت(اندیس آرایه) هستند.

روش تعریف آرایه یک بعدی:

;[طول آرایه]نام آرایه     نوع آرایه

روش تعریف یک آرایه یک بعدی که به آن لیست (List) هم میگویند به صورت فوق است. در این روش دقت میکنیم که نوع آرایه می تواند از انواع داده ها(Data Types) قابل استفاده در زبان ++C باشد و نام انتخابی برای آرایه چون یک شناسه است، باید از قوائد تولید شناسه در زبان ++C تبعیت کند.

نکته: محل هر عضو از آرایه توسط شماره(اندیس) که در [] می گذاریم، مشخص میشود.

نکته: اندیس شروع آرایه در زبان ++C صفر میباشد یعنی شماره گذاری خانه های آرایه از 0 شروع میشود و خانه ی اول آرایه اندیس 0 دارد.

نکته: در زبان ++C اسم آرایه آدرس خانه ی اول آرایه است.