در زیر جدول کد های اسکی کاراکتر ها رو گذاشتم که در مبحث کاراکتر ها خیلی مهمه:

ascii codes table