انتقال مکان نما در صفحه نمایش:

اصولا برای ایجاد یک خروجی مناسب در صفحه نمایش نیازمند آن هستیم که به راحتی مکان نما را در صفحه حرکت داده و در هر نقطه که لازم باشد خروجی چاپ شود. این امکان در کامپایلر های شرکت بورلند به واسطه تابع gotoxy فراهم شده است. برای استفاده از این تابع باید هدر فایل conio.h را به برنامه اضافه کرد. این تابع دارای شکل کلی زیر است:

gotoxy(int x, int y);
//end

در حالت کنسول صفحه نمایش بصورت 80 ستون و 25 ردیف فرض میشود. که گوشه ی بالا سمت چپ، معادل نقطه (0,0) و گوشه ی پایین سمت راست معادل نقطه (80,25) در نظر گرفته میشود. نکته ی قابل توجه آن که در دستور gotoxy ایتدا شماره ستون و سپس شماره ردیف ذکر می گردد. برای مثال دستور زیر مکان نما را به ستون پنجم و ردیف دهم منتقل میکند:
gotoxy(5, 10);
//end

اما برای آنکه بتوانید در کامپایلر های دیگر از این تابع استفاده کنید، به لینک زیر مراجعه کنید:

نبود تابع clrscr و gotoxy در کامپایلر Dev C++ و نحوه تعریف آنها